Dr. Sheila Pamela Wandera - Simwa Profile

   Name of Faculty/Staff: Dr. Sheila Pamela Wandera - Simwa

   Designation/Rank: Senior Lecturer

   Laikipia University: School of Humanities & Development Studies

   Email: swandera@laikipia.ac.ke

      

Educational Background:

 • PhD (Kiswahili & Communication), Laikipia University, Kenya (2015)
 • Masters in Arts. (Kiswahili Studies), Egerton University, Kenya (1996)
 • Bachelors in Education (B.ed (Arts) Moi University, Kenya (1992)

Brief Auto-biography of the Faculty/Staff

I am a Senior lecturer of Kiswahili & Communication, and the Academic Leader of Kiswahili subsection in the department of Literary and Communication studies. In the department, I coordinate the Kiswahili subsection in all matters from under graduate to postgraduate levels. I am also the Founder Coordinator of the Gender Centre, Laikipia University. At the Gender Centre, I coordinate all matters relating to gender equity in the University. I have been able to initiate the Ladies mentorship programme and at the moment I am working on the gentlemen programme. In my tenure as the Gender Coordinator, I pride to have established Hyma (Help Young Mothers Achieve) Day Care and Nursing Unit, the only one in any University in Kenya. I have been active in various appointive positions within and without the University, and been able to demonstrate leadership and team player roles in academics, research, social and spiritual duties assigned to me.

Selected Publications

 1. Chibayi, J. P. & Wandera-Simwa, S. (2020) Usawiri wa ukombozi katika Diwani ya Kichomi: Mtazamo wa Kidhanaishi Editon Cons.J.Arts, Humanit. S. Stud. (ECJKISW)
 2. Ogutu, H. O, Wandera, S., & Nabea, W. (2020) Ujitokezaji wa Hejemonia katika Asasi za Kijamii:Mfano wa Dharau ya Ini, Msimu wa Vipepeo, Msururu wa Usaliti na Majilio ya Mkombozi
 3. Malenya, M. M. & Wandera, S. P. & Ogola, J. O. (2020) Itikadi na Uwezo wa Kijinsia katika Nyimbo za Taarab. Editon Cons.J.Kiswahili, 2 (1), 48-60.
 4. Mwangi, J. N., Nabea, W. & Wandera, S. (2019) Tahakiki Linganishi ya Motifu zinazobainika katika tendi za Mikidadi na Mayasa na Kalevala katika Mwanga wa Lugha, Juzuu 4 namba 1: Moi University Press
 5. Wandera-Simwa, S. P. (2019) Mundo na Tathmini ya Programu ya Kiswahili na Mawasiliano katika Chuo Kikuu cha Laikipia katika Mitalaa ya Kiswahili katika Vyuo Vikuu vya Afrika Mashariki. KAKAMA. Zanzibar
 6. Nkumbo, D., Wandera-Simwa, S. P., & Ogola, J. O. (2019) Critical Discourse Analysis: Ideological Supremacy of Durex Adverts on Facebook Fan Page Kenya. Editon Cons. J. Lit. Linguist. Stud. 1(2), 63-77
 7. Nkumbo, D., Wandera-Simwa, S. P., & Ogola, J. O. (2019) Uchambuzi wa Maudhui katika Matangazo ya Ngono Salama kwenye Ukurasa wa Shabili wa Durex Facebook. Editon Cons. J. Kiswahili, 1(1), 25-33
 8. Miricho, E. M., & Wandera, S., & Nabea, W. (2019) Fasihi ya Watoto ya Kiswahili na Mshikamano wa Kitaifa katika Mwanga wa Lugha, Toleo Maalum: Moi University Press.
 9. Mwangi, J. N., Nabea, W. & Wandera, S. (2019) Mwingiliano wa Kimtindo katika Tendi: Mifano kutoka Mikidadi na Mayasa na Kalevala katika Mwanga wa Lugha, Toleo Maalum: Moi University Press.
 10. Miricho, E. M., & Wandera, S., & Nabea, W. (2019) Fasihi ya Watoto ya Kiswahili kama Wenzo wa Kuangazia Mauala ya kisiasa katika Uwezeshwaji wa Kiswahili kama Wenzo ya Maarifa. Moi University Press.
 11. Khaisie, J. W., Wandera, S. P. & Gwachi, J. M. (2019) Dhamira Fiche Katika Mdahalo Wa Urais Wa Kenya 2013 katika Lugha na Fasihi katika Mshikamano wa Kitaifa na Uwiano Barani Afrika. Moi University Press.
 12. Onyancha, E. K., Wandera-Simwa, S. P. & Ogola, J. O. (2019) Uchanganuzi wa Matukio ya Uhalisiamazingaombwe katika Utendi wa Mikidadi na Mayasa: Kupigana kwa Mikidadi katika CORETRAIN Journal of Languages, Humanities, Social Sciences and Education. Coretrain Limited.
 13. Miricho, E. M., & Wandera, S., & Nabea, W. (2019) Ukiushi wa Kanoni ya Maudhui katika Fasihi ya Watoto ya Kiswahili katika CORETRAIN Journal of Languages, Humanities, Social Sciences and Education. Coretrain Limited.
 14. Khasandi, I. V., Wandera-Simwa, S. P., Mahero, E. O. & Ndegwa, F. M (2019) Ethical Considerations in Rewarding of Sports Winners: A Comparison of Traditional Luhya Community and Contemporary systems katika CORETRAIN Journal of Languages, Humanities, Social Sciences and Education. Coretrain Limited.
 15. Mwangi, J. N., Nabea, W. & Wandera, S. (2019) Ulinganishi wa Matatizo ya Kijamii yanayowakumba Majagina katika Tenzi za Mikidadi na Mayasa, na Kalevala. Editon Cons.J.Arts, Humanit. S. Stud. (ECJKISW)
 16. Khaisie, J. W., Wandera, S. P. & Gwachi, J. M. (2018) Ubandikaji Majina na Majumlishi memeto kama mikakati ya Propaganda katika Midahalo ya Urais wa Kenya 2013 katika RUWAZA AFRIKA (Vol. 6) Journal of Contemporary Research in Humanities and Social Sciences: Pwani University
 17. Wandera, S. P. (2018) Umuhimu wa Lugha za Kiasili katika kuendeleza Kiswahili na Utambulisho wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika RUWAZA AFRIKA (Vol. 6) Journal of Contemporary Research in Humanities and Social Sciences: Pwani University
 18. Khaisie, J. W., & Wandera, S. P (2018) “Fear Mongering and Appeal to the Name of God as Propaganda Techniques in the Kenyan 2013 Presidential Debate katika Journal of Research Innovations and Implications in Education. ISSN 2520-7504 (online) Vol. 2. Iss.4 Pp 1-6
 19. Muchenje, J. K., Wandera, S. P. & Onyango J. O. (2018) “Hegemonic Masculinity in Song Lyrics of Webuye Jua Kali Band, Kenya” katika Journal of Research Innovations and Implications in Education. ISSN 2520-7504 (online) Vol. 2. Iss.4 Pp 18-22
 20. Wandera, S. P. (2018) Mitalaa ya Shahada ya Uzamili ya Kiswahili: Mtazamo wa Urie Bronfenbrenner katika CORETRAIN Journal of Humanities, Social Sciences and Education. Coretrain Limited.
 21. Opunde, S., Wandera, S. P. & Nabea, W. K. (2018) Uchunguzi wa Masuala ya Kijinsia katika nyimbo za Daudi Kabaka na John Amutabi Nzenze katika CORETRAIN Journal of Humanities, Social Sciences and Education. Coretrain Limited. Coretrain Limited
 22. Malenya, M. M. & Wandera, S. P. (2018) Uchanganuzi wa Matini za Kifeministi katika Taarab Teule katika CORETRAIN Journal of Humanities, Social Sciences and Education. Coretrain Limited.
 23. Khasandi, I. V & Wandera, S. P. (2014) Proverbs of Peace among the Luhya of Western Kenya and Swahili of the Coast in NGANO: The Journal of Eastern Africa Oral Literature.
 24. Khasandi I.V., Liguyani, R & Wandera-Simwa, S.P. (2012) ‘Appropriating Globalisation to revitalize Indigenous Knowledge and Identity through Luhya Children Playsongs’ Journal of Pan African Studies. 5(6), 75-91.

Research Interest

 1. Gender related research
 2. Oral Literature
 3. Discourse analysis and Social Issues
 4. History and Development of Kiswahili

     Download Profile

    Copyright © 2024 Laikipia University. All right reserved.

    Laikipia University is ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 Certified