Prof. Wendo Nabea Profile

   Name of Staff: Wendo Nabea

   Designation/Rank: Professor

   Department: Literary and Communication Studies

   School: Humanities and Development Studies

   Email: wnabea@laikipia.ac.ke

       

PERSONAL DETAILS

A   Educational Background/Qualification:

 1. PhD in Applied Linguistics (Swahili Studies), University of Vienna, Austria (2010)
 2. Master of Arts in Swahili Studies, University of Nairobi, Kenya (1995)
 3. Bachelor of Arts in Literature and Swahili Studies, University of Nairobi, Kenya (1992)

B   Brief Auto-biography

Prof. Wendo Nabea is a goal-oriented professional with extensive experience of twenty-seven years of university teaching and administration striving to make a desirable transformation to humanity. He is also a social science researcher and creative writer. Research interests include drama, Kiswahili fiction, language policy and popular culture.

C   Areas of Specialization:

 1. Kiswahili Literature and Linguistics
 2. Communication
 3. Performing arts

D   Research Interest

 1. Swahili fiction
 2. Political communication
 3. Mediatisation
 4. Theatre arts

E   All Publications

Books

 1. Nabea, W. 2023. Insha ya Siri. Nairobi. Oxford University Press. ISBN: 978 9914 44 317 2      
 2. Nabea, W. 2022. Ghafi Kawa Safi. Nairobi: Kenya Literature Bureau. ISBN: 978-9966-65-911-8
 3. Nabea, W. 2018. Nuru Hospitalini. Nairobi: East African Educational Publishers. ISBN: 978-9966-25-960-8

Book Chapters

 1.  Nabea, W. 2023. “Boda Mpya.” Boda Mpya na Hadithi Nyingine. Wanga, E. na Manyanza, A. (Whr.) Nairobi: Adizan Publishers, 29-49. ISBN 978-9914-963-32-8
 2. Nabea, Wendo. (2019). “Barua Pepe.”. (Whr.) Wanga, E. na Mwangi, L. Jeraha la Nafsi na Hadithi Nyingine. Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation, 94-107. ISBN 978-9966-51-162-1
 3. Nabea, W. 2015. “Uhaba wa Tamthilia za Kiswahili katika tamasha za Maigizo za Shule za Msingi na Sekondari Nchini Kenya: Kisa na Maana.” Ktk. Tsikhungu S., Barasa P., na Khaemba, S. (Whr.) Intersections of Literature, Theatre Arts and Education. Nairobi: East African Educational Publishers, 149-163. ISBN: 978-9966-56-038-4
 4. Nabea, W. 2013. “A Discussion of Select Rights 1.” In: Yieke Felicia and Chacha Babere (eds.). HURI 111: Human Rights. Nairobi: Laikipia University Council and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 95-123.
 5. Ngugi, Pamela & Nabea, W. 2011. “Analysing Children’s Swahili storybooks: A Stylistic Approach.” In: Makokha, J.S.K, Kabaji, E. and Dipio, D. (eds.) East African Literature. Essays on Written and Oral Traditions. Berlin: Logos Verlag, 223-244. ISBN 978-3-8325-2816-4
 6. Nabea, W. 2011. “Si Afe ni Affe.” Ktk. Omar, Babu (mhr.) Kopo la Mwisho na Hadithi Nyingine. Nairobi: East African Educational Publishers, 66 -78. ISBN 978-9966-25-777-2
 7. Nabea, W. 2010. “Media Argumentation in the Kenyan 2007 Political Elections:
 8. Manufacturing of Ethnic Hate.” In: Orwenjo, Ochieng and Ogone Obiero (eds.) Language and Politics in Africa: Contemporary Issues and Critical Perspectives. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 182-199. ISBN (13) 978-1-4438-2383-8
 9. Nabea, W. 2008. “Barasa bin Maria.” In: Kingei, Kitula and Kobia John (eds.) Safari ya Mauti. Nairobi: Kenya Literature Bureau, 84-88. ISBN 978-9966-44-717-3

Articles in Refereed Journals

 1. Chepkwony, J. and Nabea, W. (2023). “Reconfiguring Gothic Postmodernism: A Reading of Namina Forna’s (2021) The Gilded Ones.” Journal of Arts and Social Sciences. ISSN: 2707-4285.
 2. Mwangi, J., Nabea, W. na Wandera, S.  (2023). Mikakati ya Ushawishi kaitka Jumbe za Kihalifu kwenye Facebook na Baruapepe. East African Journal of Swahili Studies, 6(1), 180-193. ISSN: 2707-3475. https://doi.org/10.37284/2707
 3. Mburu, K.W., Wandera-Simwa, S. na Nabea, W. (2023). Upambanuzi wa Mikakati ya Kitashtiti katika Vibonzo vya Kisiasa vya Gado. East African Journal of Swahili Studies, 7(1), 11-27. https://doi.org/10.37284/jammk.7.1.1685.
 4. Maithya, K. na Nabea, W. (2023). “Uchunguzi wa Kiaktantia wa Matangazo ya Biashara ya Kampuni ya Safaricom. Taaluma. Jarida la Chakita. 1 (1), 39-44.  ISSN 2789-9409
 5. Nabea, W. (2021) “Pambano dhidi ya Hejemonia ya Kizungu katika Jamii za Kiafrika: Mfano wa Mhusika Lawino katika Wimbo wa Lawino.” Taaluma. Jarida la Chakita. 1 (1), 9-19. ISSN 2789-9209
 6. Nabea, W. (2021). The Discursive Counter-Power of Internet Memes in Response to the Management of Covid-19 Pandemic in Kenya. English Academy Review. A Journala of English Studies. Pretoria: Taylor & Francis. 38(2), 117-134. ISSN 1753-5360
 7. Nabea, W. (2021) “The Political Economy of Prostitution in Ben Mtobwa’s Pesa Zako Zinanuka and Dares Salaam Usiku.” African Journal of Literary Studies, 37 (4), 1-15. ISSN 0256-4718/ISSN 0256-4718
 8. Nabea, W. (2021) “Mediation between Linguistic Hegemony and Periphery Languages in the Nobel Prize for Literature.” Journal of Higher Education in Africa. CODESRIA, 19(2), 77-89. ISSN 0851-7762.
 9. Waithiru, K., Nabea, W. & Onyango, J.O. (2021) “Uamilifu wa Taashira katika Tamthilia za Zilizala na Sudana.” Mwanga wa Lugha.  Eldoret: Moi University Press. Juzuu 6(1), 43-54. ISSN 2412-6993.
 10. Mavisi, R., Mayaka, G. na Nabea, W. (2021). “Mitazamo ya Walimu wa Fasihi ya Kiswahili kuhusu Ufaafu wa Hadithi Fupi Teule kwa Bibliotherapia.” Editon Consortium Publishing Journal Kiswahili, 3(1), 254 – 275. ISSN 2663-9289.
 11. Iyaya, M.R., Nabea, W. na Mayaka, G. 2021. “Mitindo na Lugha ya Uwasilishaji katika Nyimbo za Jando za Jamii ya Watachoni kutoka Kenya.” Editon Consortium Publishing Journal Kiswahili, 2(1), 231-253. ISSN 2663-9289.
 12. Ogutu, H. Nabea, W. na Wandera (2020) “Mikakati ya Kudumisha Hejemonia katika Siasa na Uchumi: Mfano wa Riwaya za Dharau ya Ini, Msimu wa Vipepeo, Msururu wa Uslaiti na Majilio ya Mkombozi.” Mwanga wa Lugha. Eldoret: Moi University Press. Juzuu 5(2), 33-50. ISSN 2412-6993
 13. Maithya, J., Nabea, W. na Ogola, O.J. (2020) “Uchanganuzi wa Ishara za Kisemiotiki Zinazotumiwa katika Matangazo ya Biashara ya Kampuni ya Safaricom.” Mwanga wa Lugha. Eldoret: Moi University Press. Juzuu 5(2), 225 – 237. ISSN 2412-6993
 14. Kago, W.A., Ogola, J. na Nabea, W. (2020). Tathmini ya Kipengele cha Taashira za Wahusika katika Tamthilia za Kimani Njogu: Mfano wa Zilizala. Editon Journal of Kiswahili, 34-47. ISSN: 2663-9289
 15. Maithya, J., Nabea, W. na Ogola, O.J. (2020) Mbinu za Lugha Zinazotumiwa katika Matangazo ya ya Biashara ya Kampuni ya Safaricom. Editon Journal of Kiswahili, 2 (1), 125-135
 16. Mavisi, R., Mayaka, G. na Nabea, W. (2020) “Uchanganuzi wa Maudhui na Wahusika Kibibliotherapia katika Hadithi Fupi Teule za Kiswahili”. Editon Consortium Journal of Kiswahili, 2, 61-75. ISSN 2663-9289.
 17. Ogutu, H., Wandera, S. na Nabea, W.  (2020) “Ujitokezaji wa Hejemonia katika Asasi za Kijamii: Mfano wa Dharau ya Ini, Msimu wa Vipepeo, Msururu wa Usaliti na Majilio ya Mkombozi. Editon Consortium Journal of Kiswahili, 2 (1) 76-88. ISSN 2663-9289.
 18. Nyongesa, S., Wandera, S. na Nabea, W. (2020). Mikondo Mipya katika Utunzi wa Mashairi: Mifano kutoka Sokomoko na Ushairi Wenu katika Gazeti la Taifa Leo. Editon Consortium Journal Kiswahili 2(1), 188-198. ISSN 2663-9289.
 19. Ndung’u, J., M., Nabea, W.  na Wandera, P.S. (2019) “Mwingiliano wa Kimtindo katika Tendi: Mifano kutoka Mikidadi na Mayasa na Kalevala.” Ktk: Obuchi, S.M., Mwita, M.B. & Noordin, M.M. (Whr.) Mwanga wa Lugha. Makala Teule ya Kongamano la CHAKITA 2018. Eldoret: Moi University Press, 307-317. ISSN 2412-6993
 20. Ndung’u, J., Nabea, W. na Wandera, S. (2019). ‘Tahakiki Linganishi ya Motifu Zinazobainika katika Tendi za Mikidadi na Mayasa na Kalavela.” (Whr.) Obuchi, S.M., Mwita, M.B. & Noordin, M.M. Mwanga wa Lugha. Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika. Eldoret: Moi University Press, 169-179. ISSN 2412-6993
 21.  Miricho, M., Wandera, P.S. and Nabea, W. (2019) “Fasihi ya Watoto ya Kiswahili na Mshikamano wa Kitaifa.” Ktk: Obuchi, S.M., Mwita, M.B. & Noordin, M.M. (Whr.) Mwanga wa Lugha. Makala Teule ya Kongamano la CHAKITA 2018. Eldoret: Moi University Press, 15-24. ISSN 2412-6993
 22. Miricho, M., Wandera, P.S na Nabea, W. (2019). “Ukiushi wa ‘Kanoni’ ya Maudhui kaitka Fasihi ya Watoto ya Kiswahili.” In: CORETRAIN  Journal of Languages, Humanities and Social Sciences and Education 1 (1), 77-80. ISSN-2617-6432.
 23. Ndungu, J., Nabea, W. na Wandera, S. (2019). Ulinganishi wa Matatizo ya Kijamii Yanayowakumba Majagina katika Tendi za Mikidadi na Mayasa na Kalavela. Editon Consortium Journal of Kiswahili, 1(1), 14-21. ISSN 2663-9289 
 24. Mavisi, R., Gwachi, M. and Nabea, W. (2019) “Teachers’ Perception on the Use of Literature Bibliotherapeutic Interventions in Students Bullying in Kenya Secondary Schools. Journal of Research Innovations and Implications in Education, 3 (3) 88-96. ISSN 2520-7504.
 25. Opunde, S., Wandera, S.P. na  Nabea, W. (2018). “Uchanganuzi wa Matini za Kifemenisti katika Masuala ya Kijinsia katika Nyimbo za Daudi Kabaka na John Amutabi Nzenze.” CORETRAIN Journal of Humanities, Social Sciences and Education. ISSN: 2363-2470
 26. Kwambai, M., Chai, F., Nabea, W. na Bowen, D. (2018) Uwakilishi na Uamilifu wa Utopia katika Riwaya za Katama Mkangi: Walenisi na Mafuta. Uwakilishi na Uamilifu wa Utopia katika Riwaya za Katama Mkangi: Walenisi na Mafuta 1, 288-297. ISSN: 2363-2470.
 27. Mutegi, D., Nabea, W. na Mayaka, G. (2017). Onomastics and Personal Names among the Meru of Tharaka Nithi County in Kenya. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 669-675. 5(7A) SJAHSS. ISSN 2347-5374.
 28. Nabea, W, Ndung’u Jackson & Gwachi Mayaka (2017) “Matendo ya Wahusika Wakuu katika Tendi Teule za Kiswahili: Ushujaa au Uhayawani?” Katika Kendagor, M., Ogechi, N. na Vierke C. (Whr.) Lugha ya Fasihi Katika Karne ya Ishirini na Moja.  Eldoret: Moi University Press.
 29. Kendagor Mosol, Nabea W. & Sawe Salim (2017) The Role of Indigeneous Languages in the Development of County Governments in Kenya. Kioo cha Lugha 15 (1). 0856-552X
 30. Nabea, W. (2016) “Ethnic Stereotyping on Kenyan Blog Sites in the 2013 Political Elections: A Spurious Harbinger of Ethnic Discord.” In: Orwenjo, O., Oketch, O. and Tunde, A. (eds.) Political Discourse in Emergent, Fragile and Failed Democracies. Hershey PA: IGI Global, 252 – 264.
 31. Mwithi Florence, Ndambuki Jacinta  & Nabea W. (2016) Identity Presentation in Facebook Posts. Journal of Literature, Language and Linguistics. V.26. ISSN 2422-8435, 48-59.
 32. Asirigwa Frank, Chai Furaha  and Nabea W. (2016) Ethnic Stereotyping on Facebook during the 2013 Political Elections in Kenya: An Analysis of Linguistic Features of Facebook Posts and Comments. IOSR Journal of Humanities and Social Sciences 21, 22-32.
 33. Kwambai Mathew, Chai Furaha & Nabea W. (2015) Maudhui ya Kihalisia katika Riwaya Dhahania za Katama Mkangi: Mfano wa Walenisi na Mafuta. Kioo cha Lugha 13 (1)
 34. Kibaara Sarah, Yakobo Mutiti & Nabea W. 2015. “Ruwaza ya Kimenke katika Usawiri wa Wahusika kama Washiriki katika Matini ya Kifasihi ya Utengano, Riwaya ya Suleiman Ahmed Mohamed” Ktk: Ruwaza Afrika. Journal of Contemporary Research in Humanities and Social Sciences. Kilifi: Pwani University, 3(1) 144-164. ISSN 2225-7144         
 35. Ondieki Moige, Nabea W. & MutitiMutiti Joseph. 2015. “Children’s Roles and Representation in Mohamed Said Mohamed’s Novels (Kiu and Nyota ya Rehema) and Euphrase Kezilahabi’s (Rosa Mistika and Kichwa Maji). Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. Scholars Academic and Scientific Publishers 3 (2A): 351-355. ISSN 2347 - 9493
 36. Nabea, W.  2014. “Persuasive Strategies employed by Cybercriminals: The Case of Fraud-Email Narrative.” In: Vir Dharam (ed.) Contemporary Social Sciences. New Dehli: Research Foundation International, 85-102. ISSN 0302-9298.
 37. Ndonye, Michael & Nabea W. 2014. “Media as Opium of Masses: Coverage of the 2013 Elections in  Kenya.  Nairobi: Kenya Studies Review, 7(2), 103 – 114.
 38. Nabea, W. 2014. “Rethinking Multiple Literacies in Kenya: Harnessing and Gaining from Communities Repertoires.” In: Vir Dharam (ed.) Journal of National Development. Centre for Studies of National Development, 27 (1), 1-22. ISSN 0972-8309.
 39. Nabea, W. & Ngugi Pamela. 2012. “Kiswahili Poetic Aesthetics: From the General Identities to the African Prodigy.” Journal of Literary Studies, 28(2),83-98. ISSN0256-4718
 40. Nabea, W. 2011. “Multiple Literacies in Rural Kenya: The Case of Murugi Villagers, Maara District.” In: Wegulo, F.M. (ed.) Journal of Education and Social Sciences. Nakuru: Mt Kenya University, (1) 1, 45-57. ISBN 2220-4091
 41. Nabea, W. 2009. “Language Policy in Kenya: Negotiation with Hegemony.” In: Itibari, Zulu (ed.) Journal of Pan African Studies. Los Angeles, (3) 1, 121-138. ISSN 1942-6569

F   Project/Thesis  Supervision:

Doctor of Philosophy

 1. 2022, Rose Mavisi. “Utathmini wa Bibliotherapia katika Fasihi: Uchanganuzi wa Maudhui na Uhusika katika Diwani Teule za Kiswahili kwa Shule za Upili Nchini Kenya.”
 2. 2022, Makhakha, Iyaya. “Muundo na Thamani katika Nyimbo za Jando za Watachoni kaitka Kaunti ya Bungoma.” Chuo Kikuu cha Laikipia.
 3. 2021, Ogutu Harrison. Vijana na Hejemonia katika Riwaya Teule za Kiswahili. Chuo Kikuu cha Laikipia.
 4. 2021, Maithya Jane Kanini. “Uchanganuzi wa Kuchanganya Msimbo katika Kampuni ya Safaricom.” Chuo Kikuu cha Laikipia
 5. 2021, Miricho Mutahi. “Ukiushi wa Kanoni katika Hadithi Teule za Watoto za John Kobia na Wadi Wamitila.” Chuo Kikuu cha Laikipia
 6. 2021, Mwangi Jackson Ndung’u. “Ulinganishi wa Maumbo, Motifu na Changamoto za Majagina katika Tendi za Mikidadi na Mayasa na Kalavela.” Chuo Kikuu cha Laikipia. 
 7. 2021, Maina Daniel Macharia. “Incongruity-Resolution Mechanisms and Context in Unintentional Humour: A Linguistic Landscape Analysis of Translation Errors on Public Notices in Kenya.” Laikipia University.
 8. 2016 , Muthoni Florence. “Social Media Discourse: A Linguistic Study of Facebook Posts Among a Selected Group of Kenyan Internet Users.”
 9. 2015, Salim Sawe. “Mshikamano wa Muwala katika Diskosi za Wingi-lugha nchini Kenya”
 10. 2015, Matinde Riro. “Uchanganuzi wa Ubabedume katika Majigambo ya Wakuria.”
 11. 2015, Wandera Sheila-Simwa. “Uchanganuzi wa Taswira ya Kijinsia na Miundo ya Hadithi za Wanyala.”

Master’s Supervision

 1. 2022, Nyongesa Salyne. “Upya katika Mashairi ya Ushairi Wenu na Sokomoko katika Gazeti la Taifaleo.”
 2. 2021, Gachuiri Elizabeth. “The Journey Motif and Social Vision in Margaret Ogola’s The River and the Source and I Swear by Apollo.”
 3. 2019, Kago Waithiru. “Matumizi ya Taashira katika Tamthilia za Zilizala na Sudana.”
 4. 2018, Owuor Calvin. “Udenguzi wa Kifo katika Riwaya za Wadi Wamitila: Bin-Adamu na Musaleo.
 5. 2017, Mbaya Frank. “Ethnic Stereotypes on Facebook Post during the March 2013 Kenyan Genereal Elections.”
 6. 2017, Micheni Mutegi. “Athari za Semantiki na Mielekeo kwa Mfumo wa Wameru wa Ujinaishaji Kijinsia: Uchuguzi Tarafani Mwimbi katika Kaunti ya Tharaka Nithi.
 7. 2017, Mohamed Isaack. “Use of Twitter as an Alternative Media for Alshabab Narrative During the  Westgate Mall Terror Attack in Nairobi, Kenya.”
 8. 2015, Nyachoi Ombengi. “Tathmini ya Maadili katika Riwaya za Ken Walibora.”
 9. 2015, Mathew Kwambai. “Uchanganuzi wa Udhahania Katika Riwaya za Walenisi na Mafuta za Katama Mkangi.”
 10. 2015, Kibaara Sarah. “Uchanganuzi wa Matini ya Utengano katika Misingi ya Mahusiano ya Umenke.”
 11. 2015, Melchezedek Ogutu. “Suala la Changamoto za vijana katika riwaya teule za Ken Walibora.”
 12. 2015, Beatrice Ondieki, “Uwakilishi wa Wahusika Watoto katika Riwaya Teule za Said Ahmed Mohamed.”
 13. 2014, Waiganjo Jane. “Uhakiki wa Upeketevu wa Wanawake katika Riwaya za Said Ahmed Mohamed.”
 14. 2014, Makena Joy. “Lugha ya Wachuuzi katika Miji ya Gilgil na Naivasha, Kenya.”
 15. 2013, Moige Cicily Ondieki, “Tathmini ya Nyimbo za Tohara za Abagusii katika misingi ya Kimenke.”
 16. 2013, Mutua Janice Mwikali, “Uchunguzi wa Matumizi ya Fantasia katika Tungo za Watoto za Nyambura Mpesha..”

G   Scholarly Presentations at Conferences/Workshops/Seminars:

 1. 2022, KATTI-TVET Drama Training Workshop, Nakuru, Kenya
 2. 2021, Laikipia University Proposal/Thesis Writing Workshop
 3. 2020, National Drama and Film Trainers Workshop at KSG Baringo, Kenya
 4. 2019, Kenya Music Festival Adjudicators and Trainers Workshop at Tom Mboya Labour College, Kisumu, Kenya
 5. 2018, CODESRIA General Assembly, Dakar, Senegal
 6. 2018, Laikipia University International Conference at Laikipia University
 7. 2018, Kenya National Drama and Film Festival at Tom Mboya Labour College, Kisumu, Kenya
 8. 2017, Kongamano la Kiswahili la CHAKINA, Nakuru, Kenya
 9. 2017, Kenya National Drama Festival Adjudicators Workshop at Tom Mboya Labour College, Kisumu, Kenya
 10. 2017, Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA) Mombasa
 11. 2015, Chama cha Wanafunzi wa Kiswahili Afrika ya Mashariki (CHAWAKAMA), Kenyatta University.
 12. 2013, Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA), Mombasa, Kenya
 13. 2012, Laikipia University Annual Conference
 14. 2012, Research Institute of Swahili Studies of Eastern Africa (RISSEA)   
 15. 2011, Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA), Nairobi, Kenya
 16. 2011, Mt Kenya University Annual Conference, Rift Valley Sports Club, Nakuru.
 17. 2011, Laikipia University College Research Dissemination and Awareness Workshop
 18. 2010, Kongamano la Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA), Pwani University.
 19. 2010, Multilingual Conference, Kenyatta University.
 20. 2009, Kenyan Culture: Language and Literature (African Institute, University of Vienna, Austria
 21. 2008, 11th Conference of English Language and Linguistics (CELL), English Department, University of Vienna
 22. 2007, 10th Conference of English Language and Linguistics (CELL), English Department, University of Vienna
 23. 2007, CODESRIA Methodological Workshop, Kenyatta University, Kenya
 24. 2004, CODESRIA African Humanities Institute Conference at the University of Legon, Ghana
 25. 2001, International Water History Association (IWHA), Bergen, Norway
 26. 2001, University Teaching Methodology, Egerton University
 27. 2001, International Literature Symposium, Thomson’s Falls, Nyahururu, Kenya
 28. 2001, Chama cha Kiswahili cha Taifa (Chakita), Thomson’s Falls, Nyahururu, Kenya
 29. 2001, Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA), Mombasa, Kenya
 30. 1999, National Literature Symposium, Laikipia Campus College, Egerton University, Kenya

H   Consultancies:

 1. 2023, Rapporteur, Kenya National Drama Festival at Mombasa
 2. 2023, Adjudication, Kenya National Music Festival, Nyeri County
 3. 2022, Adjudication, First SAJAL Articles 2022
 4. 2022, Facilitator – KATTI-TVET Workshop 2022
 5. 2021, Facilitator, Laikipia University Proposal Writing Workshop
 6. 2019, Drama Adjudicator at the National Bench, Secondary Schools
 7. 2019, Drama Adjudicator at the Rift Valley Music Festival
 8. 2019, Kenya Music Adjudication, Rift Valley Region
 9. 2018, Drama Adjudicator at Nairobi Region Secondary Schools
 10. 2018, Drama Adjudicator at Embu County Secondary Schools
 11. 2018, Drama Adjudicator at Coast Region Secondary Schools
 12. 2014), Reviewer – Spotlight Publishers Literary Manuscripts

 Download Profile

Copyright © 2024 Laikipia University. All right reserved.

Laikipia University is ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 Certified